Bieg Alpejski – regulamin

1. ORGANIZATORZY:
· Stowarzyszenie FRIKAJ.pl
· ORYS – sklep sportowy, akcesoria dla psa i kota – www.orys.pl
· Hotel, szkolenia i terapie dla zwierząt – SKYLOS – www.skylos.pl

2. CEL IMPREZY:
· Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
· Promocja Miasta i Powiatu Limanowskiego jako idealnej bazy rekreacji ruchowej dla całej rodziny
· Upowszechnianie aktywnego wypoczynku ludzi w każdym wieku

3. TERMIN:
Bieg odbędzie się w dniu 04 maja 2014r., START – godz. 10:00

4. BIURO I ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajdować się będzie w Limanowskim Domu Kultury, przy ul. Bronisława Czecha 4, meta zawodów będzie znajdować się na górnej stacji wyciągu Limanowa Ski, natomiast zakończenie będzie w Limanowskim Domu Kultury.

Wszelkie informacje odnośnie dotarcia na miejsce startu zawodów i powrotu do biura/bazy zawodów będą udzielane w biurze zawodów, na starcie i na mecie.

5. PROGRAM:
godz. 07:00-09:30 – godziny otwarcia biura zawodów i depozytu
godz. 09:30 – przygotowanie do startu, przemarsz spod LDK na miejsce startu
godz. 10:00 – start zawodów
godz. 12:00 – zamknięcie linii mety
godz. 13:00 – dekoracja zwycięzców w klasyfikacji generalnej i w poszczególnych kategoriach oraz konurs z nagrodami
godz. 13:30 – rozpoczęcie imprezy kończącej bieg
6. TRASA:
· Trasa alpejska o podłożu zróżnicowanym. Przebiega po szlakach turystycznych, drogach leśnych, polnych, miejscami kamienistych i częściowo po asfalcie.
· Start znajduje się przy sklepie ORYS w Limanowej, przy ul. Piłsudskiego 84, natomiast meta na górnej stacji wyciągu Limanowa Ski, zakończenie odbędzie się na górnej stacji wyciągu Limanowa Ski
· Długość trasy: ok. 5 km.
· Różnica wysokości: ok. 400 m.

7. KLASYFIKACJA:
· Open kobiet i mężczyzn (K i M)
· Dzieci do 12 roku życia
· K13/M13 – czyli 13-17 lat
· K18/M18 – 18-29 lat
· K30/M30 – 30-39 lat
· K40/M40 – 40-49
· K50/M50 – 50-59
· K60/M60 – 60-69
· K70+/M70+ – 71 lat i starsi

8. NAGRODY:

10 kuponów na komplet bielizny marki TERVEL o wartości 100zł (bielizna + koszty przesyłki).
1 voucher na pobyt w 3-gwiazdkowym hotelu FOLWARK STARA WINIARNIA w Mszanie Dolnej obejmujący nocleg dla 2 osób, śniadanie dla 2 osób i 2 wejściówki na koncert.
1 voucher uprawniający do darmowego pobytu w 4-gwiazdkowym hotelu PREZYDENT MEDICAL SPA & WELLNESS w Krynicy-Zdrój. Voucher obejmuje 2 noclegi w komfortowym, klimatyzowanym pokoju dla 2 osób, 2 śniadania w restauracji Magnolia dla 2 osób, możliwość korzystania bez ograniczeń z basenu, jaccuzi, 3 rodzajów saun, siłowni i miejsc na parkingu.

6 sztuk saszetek ze środkami do prania odzieży outdoorowej makri NIKWAX od CENERIA.PL

Nagrody fundowane przez sponsorów. Pole będzie zmieniane na bieżąco.

9. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W biegu mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (lub prawnego opiekuna). Zgoda na udział Zawodników poniżej 13 roku życia musi być podpisana przez rodzica w biurze zawodów.
3. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł. protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
4. Do biegu zostaną dopuszczeni zawodniczki i zawodnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia,
b) uiszczą opłatę startową (oprócz zwolnionych z opłaty),
c) dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów w Limanowej – sklep ORYS, ul. Piłsudskiego 84, Limanowa. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem,
d) przedstawią aktualne zaświadczenie lekarskie, lub podpiszą oświadczenie o właściwym stanie zdrowia (w przypadku Zawodników, którzy do dnia 26.04.2014 nie ukończyli 18 roku życia, konieczny jest podpis rodziców lub opiekuna prawnego).

10. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.frikaj.pl wraz z opłatą startową przelewem – można dokonywać do dnia 30.04.2014. Przy wpłacie przelewem do 3 dni przed ww. datą prosimy o zabranie potwierdzenia przelewu.

11. OPŁATA STARTOWA:

1. W wysokości:
a) 35zł dla wpłacających do dnia 25 kwietnia 2014r. – na konto Stowarzyszenia,
c) 39zł – od 26 kwietnia 2014r. wpłacając na konto stowarzyszenia lub bezpośrednio w biurze zawodów
2. Zwolnieni z opłaty startowej:
§ zawodnicy poniżej 12 roku życia
§ osoby w wieku 70 lat i starsze (rocznik: 1944 i starsze)
§ wskazani przez Organizatora
3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
4. Konto do opłat:
Stowarzyszenie FRIKAJ.pl
ul. Berlinga 14/6
34-600 Limanowa
58124051231111001056757344
BANK PEKAO SA

12. ŚWIADCZENIA:

Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia:
· Wspaniałą biegową atmosferę,
· Zabezpieczenie i oznakowanie trasy,
· Zabezpieczenie i pomoc służb ratunkowych,
· Elektroniczny pomiar czasu wykonywany przez www.timepro.pl
· Pomoc wolontariuszy.
· Możliwość zakupu koszulki z biegu
· Bon RUNGURU na miesięczny abonament wirtualnego trenera
· Napoje i soki TYMBARK
· Drobny posiłek na mecie (Górna stacja Limanowa-Ski)
· Posiłek po zawodach przy LDK

Ponadto Uczestnicy biegu otrzymają:
· Napoje na trasie,
· Pamiątkowy numer startowy,
· Posiłek i napój na mecie,


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Zawodnicy będą mieć możliwość korzystania z umywalni i toalet znajdujących się na dolnej stacji wyciągu Limanowa Ski. Możliwe jest też skorzystanie z noclegu na wyciągu Limanowa Ski (należy mieć swój namiot i pozostały sprzęt biwakowy).
5. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej. Osoby uczestniczące w biegu, które nie posiadają numeru startowego będą usuwane z trasy. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu.
6. Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
7. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem biegu.
8. Podczas biegu, Zawodników obowiązują zasady „Fair Play”, niniejszy regulamin oraz przepisy PZLA.
9. Nieprzestrzeganie w/w Przepisów może skutkować ukaraniem zawodnika z dyskwalifikacją włącznie.
10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii sędziego zawodów.
11. Za przebieg zawodów odpowiada Organizator.
12. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
13. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

W razie wątpliwości i pytań, kontakt – tel. do Organizatora: 18 337-58-30 (prosimy zaznaczyć osobie odbierającej, iż chodzi o zawody FRIKAJ.pl) oraz komórkowy 504-121-171 (Radek).

 

2 myśli nt. „Bieg Alpejski – regulamin

  1. Pingback: Montrail Liga Biegów Górskich 2014 (cz.7) | BiegiGorskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Obraz CAPTCHY

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>