Dogtrekking – Regulamin

Dogtrekking – Regulamin

1. Cel zawodów

- Rozpowszechnianie turystyki i sportu w towarzystwie psów

- Pokazywanie atrakcji i malowniczych krajobrazów regionu

- Uhonorowanie najlepszych zawodników w Dogtrekkingu

- Propagowanie aktywności na łonie natury, oraz zdrowego trybu życia

- Zachęcanie do adopcji bezdomnych psów, oraz uświadamianie ludziom ich naturalnych potrzeb ruchowych

2. Nazwa imprezy

IV Dogtrekking FRIKAJ 2015 Zakopane

 3. Organizatorzy:

· Stowarzyszenie FRIKAJ.pl
· ORYS – sklep sportowy, akcesoria dla psa i kota – www.orys.pl
· Hotel, szkolenia i terapie dla zwierząt – SKYLOS – www.skylos.pl

4. Kontakt:

Telefony:

18 337 58 30 (pn-pt 11-19)

504 121 171, 882 011 264 (pn-pt 9-17, w trakcie zawodów cały czas)

Oficjalna strona internetowa:

www.frikaj.pl

Oficjalny mail:

biuro@frikaj.pl

5. Termin i baza zawodów:

19.09.2015 – park miejski, muszla koncertowa w Zakopanem (miejsce może ulec zmianie)

6. Warunki uczestnictwa:

IV Dogtrekking FRIKAJ 2015 to międzynarodowa impreza turystyczno-sportowa. Aby stać się uczestnikiem należy spełnić następujące warunki:

- wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej www.frikaj.pl lub zgłosić się osobiście w biurze zawodów

- JEST TAKŻE MOŻLIWOŚĆ POŻYCZENIA PSA DO UDZIAŁU, JEŚLI NIE POSIADA SIĘ WŁASNEGO LUB NIE MOŻE SAM POBIEC. OTO LISTA PSIAKÓW – http://frikaj.pl/psy-do-pozyczenia/

- dokonać opłaty startowej (preferowane opłaty poprzez przelew na wskazane konto lub gotówką w biurze zawodów), możliwe obniżenie opłaty startowej lub jej zniesienie w przypadku wolontariuszy ze schronisk i fundacji – w tym celu prosimy o kontakt z organizatorem.

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe,  które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zaleceń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzają się z warunkami uczestnictwa i zgłaszają swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę radio i telewizję swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Wiek uczestników:

Prawo do startu w dogtrekkingu mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 13-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 13 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych – opiekun musi pokazać dokument tożsamości ze zdjęciem przy podpisywaniu zgody.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Kategoria służb mundurowych: za „SŁUŻBY MUNDUROWE” uważa się przedstawicieli formacji mundurowych: Wojsko Polskie, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celna, Służba Leśna, BOR, CBA, CBŚ, ABW, ITD, Policja Skarbowa, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, SUFO, służby mundurowe innych państw oraz Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – IPA.

 

7. Psy:

Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się wszystkie psy. Wielkość i rasa nie ma znaczenia.

Jeden zawodnik startuje z maksymalnie dwoma psami.

Minimalny wiek psa mogącego wystartować w dogtrekkingu to 1 rok, a maksymalny 9 lat. Jeżeli pies jest młodszy lub starszy może brać udział w dogtrekkingu po okazaniu przed startem pisemnego zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie.

Dopuszczalna waga plecaka dla psa to maksymalnie 1/3 masy ciała psa.

Suki w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie nie mogą startować w zawodach.

Do każdego psa należy posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie. Psy pochodzące ze schronisk muszą posiadać zaświadczenie od weterynarza o dopuszczeniu do startu.

 

Na terenie zawodów przez cały czas trwania imprezy (zarówno podczas dogtrekkingu jak i imprez towarzyszących) obowiązuje zakaz puszczania psów luzem.

Podczas zawodów niedopuszczalne jest zmuszanie psów do marszu, bicie oraz jakiekolwiek działanie naruszające dobrostan zwierząt. Nie ma możliwości startu psa w kolczatce, oraz kagańcu innym niż fizjologiczny (dobrze dopasowany, umożliwiający swobodne dyszenie, picie wody i poruszanie pyskiem)

Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.

W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek przerwać marsz i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.

Psy z obszarów objętych wścieklizną muszą mieć zaświadczenie o dopuszczeniu do zawodów od powiatowego lekarza weterynarii.

8. Wyposażenie:

Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:

  • mapę (otrzymaną od organizatora lub własną jeśli organizator poinformuje o tym wcześniej)
  • miskę lub poidło dla psa
  • wodę dla psa
  • naładowany telefon komórkowy z wpisanym numerem do organizatora (882 011 264, 504 121 171)
  • podręczną apteczkę
  • but dla psa w razie zranienia
  • Zalecamy posiadanie kompasu, na trasach będą również punkty trudniejsze do znalezienia

Trasę zawodów pokonujemy z psem na smyczy, (najlepiej z amortyzatorem), zapiętej do pasa biodrowego. Dopuszczalne jest trzymanie smyczy w ręce. Smyczy automatycznych podczas Dogtrekkingu FRIKAJ mogą używać wyłącznie osoby pełnoletnie.

Psy powinny być prowadzone w szelkach (nie powodujących otarć i bólu) lub w obrożach. W przypadku obroży pies nie może ciągnąć właściciela (smycz musi wisieć luźno).

Zawodnicy zostają wyposażeni przez Organizatora w zwrotne chipy do pomiaru czasu.

Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przed startem.

 9. Opłaty startowe:

Dla wolontariuszy schronisk i fundacji działających na rzecz bezdomnych zwierząt przewidujemy 50% zniżki, jeśli  są to wolontariusze i biegną z psem bezdomnym to uzyskują całkowite zwolnienie z opłaty startowej.

Biegnąc z Psem do pożyczenia – również płacisz tylko połowę opłaty startowej, a jak jesteś wolontariuszem działającym na rzecz bezdomnych zwierząt i biegniesz  tym psem jesteś z niej zwolniony!

Osoby, które adoptowały psa z Fundacji Dar Serca, TOZ Nowy Sącz lub bezdomniaka będącego pod opieką Hotelu dla Zwierząt SKYLOS - również płacą połowę stawki, i jak wyżej, wolontariusze nie płacą nic!

Wolontariusze muszą potwierdzić swój wolontariat poprzez zaświadczenie z TOZ/Schroniska/Fundacji.

OPŁATY DOGTREKKING ZAKOPANE
do 30.06.2015 – 55zł/os. na wszystkich dystansach (w Family każda kolejna osoba 20zł)
do 11.09.2015 – 65zł/os. na wszystkich dystansach (w Family każda kolejna osoba 20zł)
po 11.09.2015 – 80zł/os. na wszystkich dystansach (w Family każda kolejna osoba 20zł)

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.

Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.

W tytule płatności należy wpisać nazwisko/nazwiska za które dokonywana jest opłata

Numer konta:

STOWARZYSZENIE FRIKAJ.pl
Ul. Berlinga 14/6
34-600 Limanowa
58 1240 5123 1111 0010 5675 7344
Bank PEKAO SA

10. Program zawodów:

3.00 – otwarcie biura zawodów i depozytu, odprawa zawodników

3.45 – zamknięcie biura zawodów dla zawodników kategorii Hard

4.00 – start zawodników Kategorii Hard (50km)

6.00 – otwarcie biura zawodów

7.45 – zamknięcie biura zawodów dla zawodników kategorii Medium (20-30km, indywidualnie i FAMILY)

8.00 – start zawodników Kategorii Medium (indywidualnie i FAMILY)

9.45 – zamknięcie biura zawodów

10.00 – start zawodników Kategorii Fitness i Family (na dystansach 5 i 10-15km)

16.00 – rozdanie nagród (godzina może zostać przesunięta, w zależności od czasu powrotu zawodników)

17.00 – konkurs z nagrodami (po powrocie wszystkich zawodników z trasy, tylko obecni na miejscu otrzymają nagrody)

Planowane są dodatkowe atrakcje typu: pokaz agility,  frisbee, psów ratowniczych, obedience, psich zaprzęgów oraz porady behawiorysty i weterynarza.  Aktywności jeszcze w trakcie uzgodnień.

 

 11.  Dystanse:

Trasa MINI – 5km (dla rodzin dziećmi do maksymalnie 10 roku życia, liczone wg rocznika)

Trasa FITNESS – ok. 7-15km

Trasa MEDIUM – ok. 20-30km

TRASA HARD – ok. 40-55km.

Wariant FAMILY – odbędzie się na trasie MINI, FITNESS oraz MEDIUM, mogą w nim startować osoby niespokrewnione (np. pary).

Kategoria Służb Mundurowych odbędzie się na trasie MEDIUM.

Podane odległości dotyczą przejścia trasy najkrótszą drogą.

 

12. Trasa:

Start w Dogtrekkingu będzie odbywać się oddzielnie dla każdego dystansu, grupami, według Programu Zawodów. Z przyczyn zależnych od tzw. „sił wyższych” może nastąpić zmiana sposobu startu, o czym w razie zaistnienia takiej sytuacji zawodnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.

Na trasie będą umieszczone punkty kontrolne.

Jeśli na trasie będą sędziowie, należy stosować się do ich zaleceń.

Punkty kontrolne należy zaliczać w kolejności od pierwszego do ostatniego, gdyż ominięcie któregoś z nich równa się niezaliczeniem Dogtrekkingu, nie ma możliwości zaliczenia punktów kontrolnych w innej kolejności.

Na każdej trasie, przewidujemy co najmniej jeden punkt żywieniowy.

Z czterech możliwych dystansów HARD, MEDIUM, FITNESS, MINI uczestnicy wybierają jeden przy zapisie. Przed startem odbędzie się odprawa, na której podane zostaną niezbędne informacje. W biurze zawodów można dokonać ostatecznej zmiany wyboru trasy.

Dopiero po znalezieniu się wszystkich zawodników na mecie, trasa zostanie zamknięta, dlatego o wszelkich trudnościach, a w szczególności o rezygnacji, prosimy informować telefonicznie Organizatora. Zawodnik, który nie poinformuje o swojej rezygnacji, może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwawczej organizatora lub innych służb.

Rezygnacja z ukończenia trasy, jest równoznaczna z niezaliczeniem dogtrekkingu.

Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Podczas wyścigu wszystkich zawodników obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego oraz przepisy dot. poruszania się po lasach państwowych.

Zawodnicy startujący w dogtrekkingu FRIKAJ zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie dogtrekkingu.

Apelujemy o  przestrzeganie zasad fair play i poruszanie się po trasie z uszanowaniem środowiska naturalnego. Brak pomocy poszkodowanemu zawodnikowi może grozić dyskwalifikacją.

Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia psów, zawodników lub kibiców.

Prosimy również o stosowanie się do zasady „co zabrałeś ze sobą w góry, to znieś na dół”, dbajmy, by nasze środowisko było czyste.

13. Chipy

Zawodnicy zostaną wyposażeni w chipy do pomiaru czasu wraz z numerem startowym. Na każdym punkcie kontrolnym należy odbić się chipem w stacji kontrolnej. Chipy będą zakładane na palec, z wypustką lub podobne do karty kredytowej, chip jest odczytany jeśli zostanie wydany podwójny sygnał dźwiękowy. Będzie to dokładniej tłumaczone przed startem.

14. Opłata startowa uprawnia do:

- depozytu

- otrzymania nagród za zajęcie miejsca na podium

- otrzymania pakietu startowego wraz z żółtą wstążką

- korzystania z bufetów na trasie

- odebrania posiłku regeneracyjnego po zakończeniu biegu

- pomiaru czasu za pomocą chipów

15. Kategorie:

- Mężczyźni HARD
– Kobiety HARD
– Mężczyźni MEDIUM
– Kobiety MEDIUM
- Służby mundurowe MEDIUM
– Mężczyźni FITNESS
– Kobiety FITNESS
- FAMILY MEDIUM
- FAMILY FITNESS
- FAMILY MINI

16. Klasyfikacja Drużynowa:

Klasyfikacja drużynowa będzie miała miejsce na dystansie MINI, FITNESS, MEDIUM.

Przez drużynę rozumie się przynajmniej dwie, razem biegnące osoby (w przypadku kat. MINI jedna z nich musi być w wieku maksymalnie 10 lat wg rocznika)

Każdy członek drużyny startuje z maksymalnie dwoma psami.

Członkowie drużyny muszą przebiec przez metę w odstępie maksymalnie 10 sekund, powinni poruszać się wspólnie na całej trasie dogtrekkingu.

Czas przebiegu całej rodziny liczony jest od momentu wbiegnięcia na metę ostatniego jej członka.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zgłoszonej rodziny.

17. Nagrody

Nagrody rzeczowe. Pole będzie uzupełniane wraz z pozyskiwaniem sponsorów.

18. Ruch drogowy:

Dogtrekking odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

Zawodnicy mają obowiązek zachować szczególną ostrożność przy włączaniu się do ruchu w miejscach uczęszczanych przez pojazdy mechaniczne.

Na wszystkich drogach zawodników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

19. Kary:

Sędzia w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

- Upomnienie.

- Upomnienie i kara czasowa (min 1 minuta, max 2 godziny)

- Dyskwalifikacja.

20. Spożywanie alkoholu na trasie przez zawodnika równa się jego dyskwalifikacji.

21. Ochrona środowiska naturalnego 

Należy uszanować środowisko naturalne i nie zanieczyszczać trasy zawodów, w przeciwnym wypadku grozi dyskwalifikacja. Prosimy o nie używanie szklanych opakowań mogących się rozbić na trasie biegu i pokaleczyć łapy psów.

Prosimy o sprzątanie po swoim psie, szczególnie w pobliżu zabudowań.

22. Protesty

Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem.

23. Informacje dodatkowe:

Udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Do psów z żółtą wstążką nie wolno zbliżać się bezpośrednio innym uczestnikom bez zgody właściciela takiego psa.

Za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Brak znajomości regulaminu nie jest wytłumaczeniem dla jego nieprzestrzegania.

Dogtrekking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

Uczestnik Dogtrekkingu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przyszłych imprez organizowanych przez organizatora.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Obraz CAPTCHY

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>